hetkiä jotka jäävät elämään
metsämaan hinta hehtaarilta »